SELEBRASION FET LAFAMI EK FET LAMIZIK

Dan maternel ek gardri Albion nou finn selebre fet lafami ansam avek fet lamizik. Nou finn komans par enn zoli latelie travay kot bann paran finn retrouv zot lanfans. Zot finn gagn lokazion pou prepar plizir kado ki zot finn amenn kot zot.

Paran finn bien kontan pou fer sa bann kreativite la avek lobze resiklaz. Ala plizir travay ki zot finn fer sa zour la: kad foto, linstriman lamizik kouma marakass, lagitar, kart, fler, etc……

Apre latelie travay, bann zanfan avek led ek partisipasion bann mis finn prepar enn bien zoli ti program pou bann paran. Paran ti emerveye par seki zot bann zanfan finn prepare pou zot ek osi dekouver sa bann zenn talan la.

Pou termine nou finn osi gagn partisipasion sertin paran gardri ek maternel pou danse ek fer enn ti role play. Bann paran finn bien apresie zot lazourne ek avan zot al lakaz finn servi zanfan ek paran enn ti kolasion san z’oubliye nou zi tradisionel – zi sitronel.

Pic 10
Pic 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code