Selebrasion Fet Lindepandans

Le 12 Mars se enn dat spesial pou nou, bann sitwayen repiblik moris. Se enn dat kot nou selebre lindepandans nou pei.

Dan Les Mirabelles Tamarin, bann zanfan inn selebre fet lindepandans Vandredi le 10 Mars par bann ti kreativite lapintir ki amenn developman zot motrisite finn, zot ti bien emerveye e osi ti ena stazier Carolina e volonter Sacha ki’nn amenn zot kontribision a sa bann aktivite-la

Nou finn anim sa ti fet-la par bann sante e dans prepare par bann mis. Bann zanfan ti bien motive e zot ti bien dan tem, rouz ble zonn ver

Alokasion sa fet-la, nou kwizinier inn desid pou fer enn gato ki reprezant nou kadrikolor. Ti bien bon e bann zanfan inn bien apresie. Ti enn zoli moman e lazourne.

Mo les zot dekouver bann foto

Emilie
Les Mirabelles Tamarin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code