Selebrasion Fet Lindepandans, Gardri Kids R Kids

Enn zoli zour zordi, nou lindepandans, depi plis ki enn semenn pe prepare mem. Enn ti fet dan sinplisite me ki bien ranpli avek lazwa, lamour, sourir ek partisipasion bann zanfan ek bann staff.
Morisien, Morisienn
Nou bizen mars lame dan lame
Pou boner pei, pou prosperite
Pou batir enn nasion
Nou korpere, nou travay dir,
Dan lazistis ek liberte
Moris nou pei
Nou zoli ti pei
NOU FIER NOU VIV ISI.
Lim nasional, bann zanfan inn sante, kan nou finn lev pavion e kan zot inn fini ekout mesaz premie minis.
Photo
Enn zoli ti poem depi Graccia, ki limem inn propoze pou li fer.
Rouge rouge rouge, mon panier est rouge
Bleu bleu bleu, ma casquette est bleue
Jaune jaune jaune, mon velo est jaune
Vert vert vert, mon jardin est vert.
Sa zour la, erezman ti ena botan, nou finn profite sa zoli letan la, e zoli lespas ki ena dan zardin, pou fer enn ti piknik. Bann zanfan finn dezene, zwe deor.

Presentation 23
Biensir pou terminn an bote, enn zoli gato dan tem ek enn bon ti zi bien fre.
Mersi a tou bann zanfan ek staff pou zot partisipasion.
Esthel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code