Selebrasion Fet Printan dan gardri Kids R Kids

Nou finn rod enn bon moman pou fer nou fet, kan tou zanfan e tou mis lamem.
Bann zanfan inn bien kontan kan zot inn trouv boukou kouler ek briyan lor kart ek bann dekorasion.
Tou bann zanfan , zot paran inn abiy zot bien sik pou sa selebrasion la, e zot inn bien kontan kan inn pran zot foto.

Presentation1 1
Gato lasir, gato tradisionel kan ena banane sinwa, ena zanfan premie fwa trouve e premie fwa pe gagn sa saver la dan zot labous.
Ti enn bien zoli lexperyans pou zot.
Bann zanfan swet zot tou “Kung Shee Fat Choy “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code