Selebrasion Fet Printan flacq

Kouma toulezan nou selebre fet printan. Nou’nn travay lor tematik printan pandan 2
semenn. Ti ena koloryaz, kolaz ek montaz bef. Nou ti osi fer bann ti repetision lor sa tematik la.


Zour fet la bann zanfan ti met zot zoli ti linz rouz. Zot ti bien kontan. Ti ena enn zoli
dekorasion ek ti met bann gato lor latab. Ti ena gato lasir, kravat dou, baget fromaz. Sa zour la ti
prepar enn meni spesial minn frir.


Bann zanfan ti bien kontan pou sante, danse avek zot zoli ti linz kouler rouz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code