Selebrasion Food day Dan Atelie-di-Savwar

Alokazion zourne alimantasion, dan Atelie di Savwar, nou finn organiz enn expozision lor bann frwi e bann prodwi ki fer avek fri.
Ti ena papay, banann, mang, koko, pom, zoranz , bilinbi long.
Ti ousi ena nou kann lokal.
Zanfan finn gagn lokazion konn plis lor bann diferan frwi ek zot diferan kouler.
Ti osi ena enn expozision lor bann prodwi ki kapav gagne avek koko kouma lakord, bros, prodwi dekoratif, dilo, dile, balie, leker, fer enn ti satini, fer ti gato, koko rape ek osi nou gagn prodwi odegam kouma dilwil, sanpwin, lakrem figir. Nou finn servi koko kouma enn fason pou fer nou Creative Economy.
Nou topik semenn pase ti Food preservation ek tranformasion. Alor ti ena expozision bann travay ki bann zanfan finn fer avek zot animater kouma koutia mang, zasar bilinbi long, zasar mang, konpot bilinbi ron, ek konpot avek frwi melanze kouma zanana ek karanbol.

Alafin expozision zanfan finn gout gato koko ki zot finn prepar ansam avek zot animater pandan zot aktivite ek zot finn bwar Panakon (enn zi sikre ki fer avek tamarin ek sitron).
Zanfan finn sante.
Apre goute ek dezene, zanfan finn zwe Musical Chair.
Ti enn lazourne ranpli pou tou zanfan ek animater.
Mersi –
Melissa Rughoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code