Selebrasion laniverser dan PSU Albion

Azordi nou finn selebre laniverser bann zanfan 3, 4 ek 5 an. Se enn pratik ki nou fer toulemwa pou donn lasans sak zanfan selebre zot laniverser dan lekol.
Bann zanfan ti bien kontan koup zot gato ki finn prepare par nou kwizinier. Sourir ek lazwa ti lor zot vizaz kan zot ti soufle zot labouzi.

Presentation1
Lartik:Miss Corine

Foto: Miss Sandra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code