Selebrasion World Food Day dan Centre D’Eveil Albion

Le 16 Oktob 2017 ti enn zour spesial, kot lemond antie ti selebre food day. Alor nou dan Centre D’eveil, nou finn desid pou selebre sa ansam ar garderi ek lekol maternel, kot staf, zanfan ek paran inn partisipe dan enn bon lambians.
Gardri ti prepar gato lisou ek gato pomdeter, nou ti vann 3 gato pou Rs10 a bann paran ek staf.
Lekol maternel ti kwi roti, ziromon, rougay pomdamour ek pima kraze.
Tou staf ezanfan inn bien kontan pou partisip dan World Food Day.

Presentation1 al 1

Patricia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code