Selebrasion World Food Day – Mirabelles Flacq

Ti selebre World food day dan gardri « les mirabelle Flacq merkredi le 6 oktob 2019.
Pou sa zour la nou bann staf avek kolaborasion nou sef servis nou ti deside pou fer enn
mini port-ouvert pou ki bann paran gagn lokazion partaz enn ti moman reflexion lor la.
Sak staff ti pran enn tem lor ki nou ti fer exposision.

Ti ena osi bann paran ki ti partisip lor amenn bann kitsoz ki rar e pe disparet lor nou zil. Ti ena parmi bann paran ki zame inn trouv lepwa kare, lepwa desri, mirtes etc. Kan nou fer enn ti kozri lor linportans sa zour la,finn ena boukou bann ti partaz ki ti bien interesan. Nou ti profit lokazion pou koz osi lor zourne 17 oktob ki enn gran zour osi lor refiz lamizer.

Florise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code