Selebration Fet Lafami dan Centre D’eveil Albion

Pour fet lafami, ti ena enn bon lambians. Paran e zanfan inn bien participe e bien satisfe.
Dan lakour lekol, ena bann diferan kwin ki ti finn amenaze pou akeir diferan aktivite.
1. Ti ena kwin lamarel – bann paran e zanfan inn bien zwe.
2. Ti ena kreativite – paran e zanfan ti fer fler avek plato dizef.
3. Ti ena face-painting – inn gagn lokazion pou fer desin lor lazou zot bann zanfan.
4. Ti ena exposition bann prodwi resikle – koman fer fler , papiyon, po- ler.

Presentation1
5. Bann paran ti partisip dan sante ansam ek staf gardri dan spectak.
6. Zanfan fardri inn partisip dan enn ti sketch kot zot inn aprann ki bann metie zot paran fer.

Presentation2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code