Selebration Fet Printan par bann zanfan akonpagnman primer Sant D’Evey Albion

Alokazion selebration fet printan, bann zanfan dan group akonpagnman primer Albion finn fer prev kreativite.Enn zanfan finn amenn enn model enn lera (parski koman nou tou konne sa lane 2020 la se lane lera metal). Bann zanfan finn met lame ansam, finn dekoup bann bristol, fer kolaz e avek bann kiksoz ki nou finn rekipere koman bouton e bann papie ki ti sorti depi bann bwat anbalaz, finn fer bann zoli ti mervey ki sakenn finn personalize dan so manier.
Ti bien zoli pou konstate ki zot finn bizin travay ansam, partaz bann materyel ek bann lide e donn koudme bann ki ti pe gagn inpe difikilte. Seki ti interesan osi, seki sakenn finn anvi ki tir enn foto personel ek so lera.

Mary Jane
Social Educator/ Integrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code