Selebration zourne international alimentasion dan CED Flacq

Le 14 oktob ,nou ti selebre world food day dan les Mirabelles Flacq. Sak mis ti’nn prepar enn latab lor bann diferan sours aliman. Mis Sanjana ti fer lor bann sours lenerzi / carbohydrates

fooday 2

Ti ena mis Florise ki ti prepar enn latab lor bann sours protein

fooday 4

Mis Mireline ti fer enn ti lexanp enn repa ekilibre

fooday 6

Mis Anushka ti prepar lor Ti dezene.

fooday 8

Mis Simla lor bann diferan fri ek legim

fooday 10

Rebecca ek Nathalie lor bann aliman ki bon pou labous me pa bon pou lekor.

fooday 12

Ek andernie  ti ena osi enn latab expo kot ti ena bann foto ek livre autour alimantasion.

fooday 14

Ti ena 7 latab antou. Pou ranpli sa 7 latab la, inn gagn kontribision bann paran ek bann staff. Kan bann paran inn arive, zot ti’nn bien kontan ek sirpri dekouver sirtin fri rar kouma vavang, mirt, zanbalak, pom- zako, rousay, ki ti ena dan expozision.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code