Selebration zourne mondial delo dan Gardri Albion

Kouma nou tou kone delo inportan.
Zordi pou selebration zourne mondial delo, bann zanfan dan gardi Albion ansam ek zot bann carer, finn gagn enn zoli ti konversation otour linportans delo dan nou lavi pou nou sirvi, koman ek kan nou servi. Bann zanfan finn dir pou naze begne ek bwar dile.
Pou konretiz sa aktivite la, kouma pe fer bien so poulemoman, bann care ti fer zanfan profite pou zwe dan delo. Bann zanfan inn bien kontan sa laktivite la, kot zot inn santi zot gagn ler lib pou zwe ,kot zot gagn n lexperyans sensoryel, kot zot santi delo pe glise lor zot lapo, ek konn ladiferans ant sek ek mouye
Zot inn bien defoule.


Joanita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code