Seminer refleksion GroupLider ADS

Enn gran BRAVO a tou Lider par zot prezans.
Ti enn rankont kot finn ena mazorite zanfan prezan:-
Adriano, Rodrigo, Koushal, Sanjana, Melanie, Sophie, Lucina
Ankadran-2 Stazier, Tobias, Souraya e Anne-Marie.

Sak fin trimes li’nn vinn enn aktivite inportan pou reini tou lider, enn moman pou
permet enn refleksion lor partisipasion zanfan dan latelie Di savwar.
Nou finn gagn lokazion pou koz lor disiplinn lavi dan lakaz, dan lekol, kestion ki’nn
poze kot kapav al fini si pena disiplinn dan lavi. Nou finn pans dimoun ki dan prison Petit Verger ki nou pe truve divan nou la. Finn abord kestion lizienn personel so linportans e kouma pou apros lezot zanfan ki ena enn mankman dan sa kote la. Kouma sakenn pou travay lor limem ki li kapav done .
Tou zanfan finn donn zot langazman an ekri pou termine.
Anne-Marie Joly.
Merkredi 17 Ziliet 2019.
Atelie Di Savwar TDP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code