SESION AVEK AKSION FAMILIAL SERVIS ZENN

Lekol Spesialize Atelie di Savwar Terre de Paix, finn gagn lasans pou swiv sesion depi lasosiasion
‘Action Familale’. Trwa intervenan ti ena enn planning pou travay pandan 3 demi zourne avek trwa  group zanfan.

Aktivite ti fer an kat faz, avek trwa diferan group laz. Bann tifi 12-15 an, bann garson ki ena plis ki 16 an ek bann garson 12-15 an.
1er letap:- adaptasion, devlopman, lestim ,dignite, sexialite personel.
2em- devlopman afektif, anatomi, sikolozi, bann organ
3em-sanzman lekor, piberte, relasion sexiel, konsekans relasion prekos e groses prekos.
4em- sida, taba, ladrog.  24 zanfan prezan sa trwa zour la finn montre bokou lintere, dan disiplinn e dan respe. Bokou kestion
finn sorti depi bann zanfan, depi zot realite.
Sa trwa madam ki ti intervenir la finn osi bien satisfe lor deroulman bann sesion avek partisipasion
bann zanfan.
Lemwa prosin, ankor 3 group zanfan pou kapav benefisie sa bann intervansion la.

Dat: 11.08.2020
Patricia Ramjeet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code