SESION LIFE SKILLS ORGANIZE PAR MINISTER LAZENES EK SPOR

Depi komansman Septam de ofise depi Sant Zenes Bambous pe travay avek enn group zanfan dan Latelie Di Savwar. Bann sesion pe fer sak Merkredi ek sak Vandredi. Ena tou bann zanfan group 16+ ki konserne dan sa program la, ek tou bann zanfan ki ena rol group lider dan Latelie Di Savwar.
Premie sesion ti plito enn introdiksion sa 10 sesion ki pou dire ziska lafin Oktob. Ti ena Madam Patricia Achille avek Mamzel Anastasia Louise, ki ofisie depi Sant Zenes Bambous.
Premie sesion la li ti plito fer konesans avek bann ankadran prezan, ek finn ousi prezant bann lezot tematik ki pe vini apre.
Premie aktivite ti komans par fer enn zetwal zaregne avek lafisel kot sak zanfan tini enn bout. Sa ti lexersis la, pou explike ki tou dimounn ena so responsabilite dan sa sesion la ek ki si enn difil kase, lakaz zaregne tonbe. Bisin ena enn travay an ekip pandan sa 10 sesion la.
Bann lezot sesion ti asire par Mme Lovena Beedassy ki finn vinn depi Sant Zenes Tamarin avek Mamzel Anatasia Louise. Dan bann sesion swivan zanfan finn bien retrouv zot dan tematik “Myself”, lafors, febles, pasion, “likes “, “dislikes”
Ti fer bann diskision lor ‘Values’, konpreansion bann zanfan.
Inn fer ousi bann desin lib lor sa bann tematik la. Plizir zanfan finn exprim zot lor tematik spor ki ti pe fer dan latelie di savwar sa semenn la. Ena ankadran, Georges , Prisca , Pran , ki finn gagn lokazion sakenn son tour partisip avek zanfan. Kordinatris Latelie Di Savwar ti asir ankadreman zanfan sak semenn dan bann sesion. Nou lekol Spesialize pre pou kontiniye avek bann sesion ziska lafin Oktob 2018.

Patricia Ramjeet  23.09.18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code