Sesion lor proze avek bann stazier dan zardin devey .Albion

Zedi le 28/2/19 group rouz ek lezot zanfan , melanze , tifi avek garson inn partisip dan enn aktivite bien special: Kreasion enn lespas kot pou kapav fer sesion yoga ek meditasion..

Avan nou komanse, no’un fer prezantasion Magnus avek Catherina, nou de stazier, avek bann zanfan latelie di savwar. Finn prezant proze a bann zanfan pou konpran ki lobzektif deryer sa sesion la.
Bann zanfan ti bien kontan pou partisipe, ki so garson e tifi. Inn koumanse par 5 garson. Avek Magnus ek lot stazier Catherina, inn al rod fey palmis pou fer nate ek fer dekorasion. Apre, bann zanfan inn ramas bann bout brans fane inpe partou, finn met enn bon lord.
Ti ena osi ti lexzersis avek Catherina ki ti bien interesanavek enn bon linpak lor bann zanfan. Apre, bann zanfan inn alonze lor mat, Magnus inn koumans fer enn sesion lor relaxsasion. Zanfan ti bien konsantre.
Sa kalite lexersis la finn amenn bokou kalm dan bann zanfan. Nou ena lintansion kontinie sa kalite aktivite la.
Finn deside ki 2 fwa par semenn, 2 group zanfan pou al dan zardin devey. 2 group difereran me regilie.
Kapav ousi kontinie avek nataz bann fey palmis kouma enn aktivite intern. Zanfan kontan ek valorize dan sa kalite aktivite la.
Mersi a Magnus avek Catherina ki pe partaz zot savwar avek nou.

Animater:Rebecca Perianen
Dat:28.02.19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code