Sesion Plantasion dan Renion Paran Kids r Kids

Nou touletan rapel bann paran ek bann zanfan, tematik gard pou planet prop e an-bonn sante. Dan nou renion paran, nou ti koz lor linportans plant bann legim bio e servi konpost olie prodwi simik.

Pou fer enn laktivite kolektif ek zanfan avek zot paran, nou finn prepar bann boutey pou ki bann paran plante ansam ek zot zanfan dan renion paran.

Presentation2

Bann paran fer semans e se bann zanfan ki pou kontign okip zot plant kan zot vinn gardri toulezour.

Nou finn dir bann paran, malgre ki zot zanfan tipti, fer enn ti konversasion lor la parski nou pou travay sa ek zot zanfan toulezour.

Presentation1

Tou bann paran, depi striktir prizon, depi dan lakominote ek bann ofisie finn bien apresie sa ti legzersis la.

Nou bann paran depi striktir prizon, inpe plis parski zot pa finn zis plante me finn gagn lokazion pas enn bon ti moman ek zot zanfan par zwe avek zot dan lakour gardri.

Apresie bann bon santiman ki ena dan sa bann foto la.

Presentation4

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code