Sesion preyouth lor lamizik le 5/10/18 avek Alain

Nou tou kone kouma lamizik fer dibien sakenn dant nou, depi so tibaba ziska so gran dimounn. Dan kad enn sesion preyouth le 5 Oktob, bann zenn finn gagn enn inisiasion a bann baz konpozision lamizik. Timid timid okomansman me pli gayar ofir-e-amezir, sak zanfan inn partisipe dan so prop manier. Zot finn aprann kouma enn sinp ti koze kapav vinn enn zoli ti sante an dernie.
Parfwa zot ti partaze ant bann fou-rir e bann moman konsantrasion. Selma, bann ki ti inpe pli prese, inn galoup inpe pli devan parski zot ti interese pou apran zwe enn linstriman lamizik ki pasionan pou zot. Ala bann ti foto pou donn zot enn apersi sa sesion la. Enn mersi spesial a Alain depi bann zenn ki ti dan sesion.
Alvina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code