“SIMILASION DIFE”

Ti ena similasion dife azordi dan lekol maternel Albion. Sa aktivite la, nou abitie fer dan lekol pou zanfan aprann kot bizin al kasiet kan ena dife. Savedir nou tou al dan Assembly Point si enn dife pran.

Zanfan inn abitie avek sa aktivite la kan zot tann son sifle zot galoupe zot al dan plas ki mis finn montre zot, lwin dan lakour pou zot sekirite.

Poonye

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code