SORTI CASELA – ZANFAN, PARAN KIDS R KIDS

Vizit Casela, se enn zafer bien interesan pou bann zanfan, sirtou bann seki res dan milie karseral.
Tou zanfan ti pe atann sa zour la avek inpasians, kifer ou krwar ? Pou trouv bann zanimo ki zot pa abitie trouve dabitid.
Zot inn inpresione, sirtou nou ti bolom ki ena 4an. Depi komansman ziska finision vizit, linn poz bokou bann kestion bien interesan. Sa inn revey so kiryozite.
Mem bann inpe pli tipti, inn bien apresie. Seki ti enn tigit etonan, zot pa finn per e okenn zanfan pa’nn plore mem kan bann zanimo ti pe pas pre ar nou kan nou ti pe fer safari.

Presentation KIDSR KIDS 2Li touzour enn gran plezir pou nou, kan nou trouv lazwa lor figir bann zanfan avek ki nou travay par fer zot viv bann zoli lexperyans ansam ek nou e osi avek bann paran ki ti prezan.
Apre biensir, nou finn al terminn nou ti lazourne lor laplaz Flic en Flac.
Ala enn de zoli ti foto pou zot apresie.

Presentation1 KIDS R KIDS 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code