Sorti China Town-ADS 27.01.20

Dan kad Fet Printan, enn ti group 12 zanfan ADS ti al fer enn ti visit

China Town ek pagod Heen Fo. Zanfan ti fer plizir dekouvert konsernan klitir Lasinn. Par exanp trouv bann batiman zot linfrastriktir ti diferan: Ena an tol ouswa bien ansien ek bann lekritir sinwa ek lezot plas ti kouler rouz. Zanfan mars dan kwin lari, rekonet bann ki kapav ena lorizinn lasinn dan lafoul pe fer shoping ek lezot vann bann ti gato kouma gato kravat, sipek. Gato lasir li enn gato pli komin dan sa period fet printan la. Tiena osi dragon mons ki ti an morso reste lor bann batiman depi lane dernie. Zanfan ankor touzour rapel sa.

Bann zanfan finn osi gagn lokazion pou rant dan enn plas fer lapriyer kot bann dimoun ti fek fini fer lapriyer ek sakrifis, bann parfin sandal ti ankor dan lasal. Bann zanfan bien observe ki ti ena bokou sandal, fri ek bokou gato dou ki plase dan pagod. Alafin zot finn bien profit enn ti legzersis lor bann laparey ki ti plase dan lakour pagod. Ti enn bon moman pou zanfan fer bann nouvo dekouvert.

Signatir Animater; Rebecca Perianen Dat: 27.01.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code