Sorti Craft Market Caudan.

Vandredi 13 Fevriye enn group tifi depi nou lekol spesialize Atelie di savwar avek enn lot group ki
apel group zonn finn fer enn vizit dan’ craft market ‘ dan Caudan.
Zanfan finn bien kontan vizit sa lespas la. Zot finn admiratif devan tou bann prodwi artistik. Finn
dekouver bokou tablo ki finn desine ek penn par bann madam antreprener.
Seki bien interesan ena bokou materyel rekiperasion ki finn servi pou met anvaler bann prodwi.
Sa vizit la finn enn mwayin pou motiv zanfan ver lar. Sirtou bann zanfan ki montre lintere dan aktivite
art & craft ki nou fer dan nou lekol.
Finn osi profit sa moman la pou amenn zanfan get nouvo konstriksion batiman” Caudan Art Centre”
Ti ena enn stazier “Jacob” ki ti osi prezan avek responsab lot group, Anne Marie.
Vizit finn bien pase avek determinasion sertin zanfan pou plis konsantre dan zot zefor artistik.

Animater Prisca Valois Seevathean.
Dat: 16.02.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code