Sorti e Seminer grouplider

Dan nou lekol Terre de Paix Special Needs Albion, nou ena grouplider, konpoze de 8 zanfan, diferan laz.Sak trimes nou fer enn sorti e seminer. Nou finn desid pou amenn bann zanfan dekouver plis lor lanatir.
Le 21 Ziliet 2023 nou finn pran larout pou al dekouver Sophie Nature Park. Laba zanfan finn bien kontan pou dekouver zoli vi, enn gran zardin avek bann fler avek zoli kouler. Zanfan finn mem kas fri fre lor pie.
Mis Patricia e mo-mem Mis Melissa finn pran enn gran plezir pou dekouver ansam avek bann grouplider, sa biodiversite-la. Zanfan finn mem vizit mize ki ti ena laba. Apre zanfan vinn al vizit Alexandra Falls ki dan mem rezion. Finn dekouver zoli kaskad laba. Zanfan finn fer zoli foto souvenir avek Carolina enn stazier. Nou finn profit lespas pou dezene et apre sa nou finn pran larout pou Grand Basbin. Ti mem ena an partaz konesans parmi zanfan lor kiltir e tradision.
Ti enn zoli moman ek tou zanfan finn bien apresie.

Mersi
Melissa Rughoo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code