Sorti Kids r Kids dan Zardin Devey

Nou sorti avek bann kids r kids dan Zardin Devey touzour bien pase. Nou bann zanfan inn bien profit sa gran lespas la, tou bann kwin ki ena dan zardin. Zot kwin prefere se kwin tradisionel, la kot zot gagn boukou zwe pou fer e zot lib pou galoupe. Zot inn devlop enn lien bien amikal avek Mis Queency ki responsab laba. Bann zanfan inn swiv tou bann konsign ki ti done laba. Akoz nou lor tematik zanimo, nou finn fer bann zanfan imit bann zamino ki zot kone.

Presentation 0 kids r kids

Presentation2 la pess pwason

Presentation3 lapess

 

Ti enn bien zoli sesion imitasion. Avek sa saler la, nou finn al terminn sa zoli moman la laplaz Albion, kot bann zanfan inn bien naze. Ti ena enn zoli soley. Bann zanfan inn bien profit laplaz e inn fer sato disab. Malgre zot zenn laz, zot inn konn zardin la bien, bann plas ki ena e li vreman inportan pou zot sorti dan routinn al fer laktivite laba.

Presentation4 KIDs lamer

Marie Rose

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code