Sorti lor Glass-Bottom Boat pou bann zenn rezidans youth 4

Tou finn komanse par enn bon dimans matin. Ti ena enn preparasion pou organiz enn dernie sorti bann zenn ansam avek bann stazier Danwa ki ti lor plasman dan rezidans youth 4. Alor, ti finn deside pou al lor Glass-Bottom boat lamer Blue-Bay pou vizit park marin. Ti enn moman bien anrisisan pou zot tou paski zot finn dekouver nouvo zafer e sa finn osi ede pou kre bon relasion ant zot. Bann zenn finn emerveye lor mervey seki losean prodwir e zot finn mem demann zot bann ankadran pou tir foto afin ki zot ena posibilite revwar sa virtielman plitar.
Kan finn ariv ler dezene, zot tou zot lestoma finn ouver sirtou kan zot finn aprann ki enn bon briyani poul prepare par youth leaders pou servi pou dezene. Zot finn answit al savour sa laplaz Blue-Bay e zot finn pas enn bon moman zot tou ansam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code