Sorti maternel Albion dan zardin devey

Enn group zanfan dan maternel finn al zardin devey pou fer enn laktivite avek stazier Victoria. Avek bann materyel resikle, zot finn fabrik enn pwason. Zot finn retrouv zot dan enn lot kad pou fer kreativite e zot ti bien konsantre


Apre sa ti sesion travay la, zot finn defoul zot atraver bann diferan zwe kouma zwe maye ek sifon brile.
Zot finn osi apresie son lanatir atraver enn ti relaxasion e kouma nou ti pe travay lor tematik transpor dan lekol, bann zanfan finn idantifie bann son diferan transpor ki ti pe pase devan zardin.
Pou kontign dan sa bon lanse la, nou finn al dezene laplaz e bann zanfan inn bien kontan.

Mis Sandra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code