Sorti Mauritius glass gallery + laplaz Flic en Flac

Vandredi 02.08.2019, bann zanfan ki dan nou program Akonpagnman primer Albion, finn partisip dan enn sorti pedagozik. Sa zour la finn al vizit Mauritius glass gallery e apre finn al dezene ek detant laplaz Flic en Flac.

Ti enn lazourne ris an dekouvert ek lemotion pou sa bann zanfan la, sirtou ki se premier fwa ki zot finn al Mauritius glass gallery. Dan latelie fabrication, bann zanfan finn res an admirasion devan bann mervey ki sa bann misie la ti pe kree, sirtou kan ti pe soufle sa ver la. Ena mem finn dir ki kan zot vinn gran, samem metie ki zot pou fer.
Dan lasal expo ek lavant, bann zanfan finn bien apresie bann differan lobze ti ki la. Depar pou laplaz Flic en Flac, bann zanfan finn met enn bon lanbians dan bis. Kan finn ariv laplaz, finn ena dezene: enn bon briani poul ki nou kwizinie ti finn prepare pou zot avek rasgulla pou deser.
Apre enn ti moman repo bann zanfan finn pas a zot moman ki zot ti pe atann: Konkour servolan. Ena zanfan ti pe zwe dan disab ek konstrir zot bann sato, ena bann zanfan, koman zot ti deza fini deside ant zot ki kan pou ena sorti, ena ti amenn so servolan pou fer konkour.
Ena ti deza fini ranz zot sevolan depi lakaz, me seki ti pli interresan, seki ti ena enn garson, amenn zis le strik neseser e li finn ramas bann plastik lor laplaz, li finn fer so servolan. E les mo dir zot ki samem servolan ki pa finn desire e limem ki finn gagne.
Ahh ala nou finn pas enn bon ti lazourne.

Mary Jane ARMAND – JOLICOEUR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code