Sorti outreach Camp Rodrige

Zedi 27 Ziliet, 12 zanfan depi program outreach finn prezan pou al zot sorti pisinn dan Club Med, Pointe aux Cannoniers.
Lazwa, exitation ek inpatians ti bien la kot lagrot zot kartie pou attan bis 9er. Kouma bis vini bann ankadran depi lekol Latelie di savwar akeir zot ek ed zot pou pran plas.
Kouma bann zanfan ti ant 3 a 10an sofer finn pran tou prekosion lor larout mem nou finn arive apre 1edr tan 30 minit.
Zanfan finn bien ekout bann instriksion ek finn respekte bann regleman.
Dan pisinn bann zanfan finn naze, servi bann materyel ki sir plas ek pas 1 bon moman akonpanie de sa zoli soley ki ti prezan-la.
Apre Club Med direksion laplaz Mont Choisy pou dezene. Apre zot dezene zanfan finn met enn zoli lanbians sante danse ant kamarad ek bann ankadran. 14er nou pran sime retour lakaz.


Ti enn zoli moman pase avek zot!
Prisca Seevathean.
Animater Art & craft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code