Sorti Outreach

Kom dabitid sak trimes Terre de Paix organiz enn sorti pedagozik ek lwazir pou bann zanfan outreach Mangalkan, Barkly, Camp Levieux e Albion. Bann zanfan ti bien prepare sa zour la, depi boner zot ti dan lakour Terre de Paix.
Premie parti nou sorti nou inn al fer enn lamars Dauguet Tranquebar. Dan sa plas la bann zanfan inn marse malgre inpe fatig.

Presentation1
Deziem parti nou sorti nou inn al laplaz La Cuvette kot laba ti ena enn zoli soley ek lamer ti bien bon pou naze. Ena zanfan ki’nn naze, ena inn asize pou admir lorizon, ena inn zwe boul. Bann zanfan inn apresie sa ti lazourne la. Kan inn ariv ler pou retourne zot ti bien sagrin.

 Presentation1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code