Sorti Paran/Zanfan Kids r Kids

Apre enn long moman, nou finn resi fer nou sorti ansam ek bann zanfan ek zot zanfan avek lakonpagnman depi bann staf kids r kids.

Nou finn al vizit “La Vanille Crocodile Parc” e finn al dezene dan enn Zardin pre kot Grand Bassin.
Ti enn zoli dekouvert pou bann zanfan e sertin paran. Ena ki dir ki dernie fwa zot ti vini, li ti kan zot ti ankor lekol.
Nou finn osi gagn lokazion get krokodil manze, kot ti bien inpresionan.
Ti vremem enn zoli lexperyans. E kan nou ti pe al dezene, nou finn pas devan Grand Bassin e nou finn fer bann zanfan get bann gran stati inpresionan ki ena laba.
Nou les zot apresie enn-de ti foto.

sdr
sdr
dav
sdr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code