Sorti paran zanfan Les Mirabelles Flacq

Dan mwa Out, CED Flacq ti fer enn sorti paran ek zanfan. Nou itinerer ti amenn nou Zardin devey Albion ek laplaz piblik Albion. Lezour sorti preske tou bann paran ti aler. Enn ti mersi a bann paran pou kontribision gato zinzli, hitli ek Flan.

1
A nou arive Zardin devey, nou inn gagn enn bon lakey depi Queency ek so ti lekip. Dekouver plante sansitiv par bann zanfan ti enn emerveyman. Pou sertin paran sansitiv ti nouvo pou zot ek pou lezot li ti enn plant ki bien lontan pa’nn trouve ek rar aster,bizin al dan bann dan bwa pou trouv sa. Tipti ek gran inn gagn loportinite pou trouve, touse ek senti plizir form ek tay bann plant. Finn mem gout fri bilinbi. Moment res dan silans pou ekout otour nou ti enn moman bien apezan.

Presentation2

Bann zanfan inn bien kontan pou pass dan tinel ek participe dan ti zwe rod dizef kanar dan labirit. Momen ti kontinn dan Amphitheartre inn bien apresie par zot tou. Vizit zardin finn terminn par bann zwe lontan, akot bann paran inn dekouver ek rappel sertin zwe de zot lenfan

Presentation2

Apre vizit zardin nou finn al laplaz Albion pou pran dezene. Botan finn permet nou bann zanfan pou al dan delo ek osi zwe dan disab. Bann paran inn kontan bann ti aktivite ki ti’nn organize par bann mis. Ti’nn ena enn gran participasion de zot par. Ti enn bon moman pase ansam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code