Sorti pedagozi dan zardin devey avek zanfan lekol Ateliye di Savwar

Letan ti bien favorab Mardi le 14 Zin, pou group Rouz e group ver avek 2
Animater. Zardin ti bien akeyan.
Etandone stazier Caroline ti malad nou finn organiz 4 aktivite pou nou bann
zanfan.
Ti ena zwe an-komin podiber, zwe badminton an-per, ti ena zwe kouk kasiet, ti
ena enn aprantisaz ras move lerb dan kwin ADS.
San manke 2-3 timanzer egrer, manz tamarin ver, fode get zot grimas kan zot
pe manz sa.
Ti ena 2-3 kestion lor saldebin, lor pwi. Kifer inn aranz sa, kot delo sorti dan sa
Pwi-la. Bien observater!
Ti enn bon moman, zanfan finn bien apresie e nou finn bien riye.
Enn lot mem sa lespas-la.


Rebecca
16 Zin 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code