Sorti pedagozik ADS Fevriye 2020

Etan done ki nou tematik internasional sa lane ena lien avek plant ek zot lasante, dan ADS nou finn organiz enn vizit dan bazar Rose-Hill dan so seksion latizann.

Ti enn vizit bien pozitif, kot marsan latizann inn bien kontan nou vizit finn esplik so lamour pou sa
travay la. Malgre ki enn grafik designer, li finn al etidie lot pei, li kontinie fer sa travay vann latizann la.
Li explike kouma li tis enn relasion avek so klian, pou enn konfians devlope lor letan.

Zanfan finn gagn lokazion poz kestion.Zot finn demann marsan la komie letan li fer sa travay, e zot finn dekouver ki depi tipti li ed so papa. Koumsa ki linn interese pou konn plis ek finn pran larelev. Mathieu finn demande abe kifer bann latizann sek sek. Li finn gagn enn bon esplikasion ki kan fer infizion so poursantaz boukou plis kan li sek.

Finn lir a ot vwa bann nom latizann ki ti expoze ek anba ti ekrir pou ki malad bwar sa.

Anne-Marie Joly
Vandredi 28 Fevriye 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code