Sorti pedagozik avek paran

Lekip Ced Flacq ti fer enn sorti pedagozik akot nou finn al vizit zardin botanik Pamplemousses avek paran. Se premie sorti ki nou’nn fer avek bann paran apre de-zan swit a pandemi ki nou’nn traverse. Ti enn zour ranpli ar lazwa ek letan ti dan nou faver kot staf, zanfan ek paran inn kapav profit lanatir.

Pandan nou vizit dan zardin nou’nn gagn lokazion dekouver listwar nou ti zil ek osi gagn lasans trouv bann pie andemik.

Nou ti dan enn zoli kad antoure avek verdir ek bann zanimo kot bann zanfan pou premie fwa inn trouv torti, serf ek kanar.

Kan nou’nn fini nou vizit dan zardin, nou’nn pran direksion laplaz Mont Choisi pou nou dezene. Laba osi bann zanfan inn bien kontan pou zwe dan disab ek osi nou bann mis nou’nn prepar bann aktivite pou bann paran ek zanfan. Nou’nn zwe bann zwe lontan kouma pot diber akot bokou paran inn rapel zot lanfans.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code