Sorti Pedagozik dan Zardin Devey

Sa ti enn premie sorti pou sa 3em trimes dan Out. Group Rouz finn bien profit sa zoli zourne ansoleye-la. Laba nou finn trouv stazier anplin kreativite. Nou finn rankontre volonter Geraldine ki’nn bien kontan pou partisipe avek nou.
Finn ena plizier zwe, lakord sote, finn aprann zanfan zwe sapsiway ki pa tro fasil-fasil.Ti zwe 1,2,3 soley, avek enn fourir lazwa lor figir zanfan.
Apre nou finn al dan anfiteat kot finn sante, danse, rakont zistwar, imitasion zwe lagitar. Ti ena 2 ravann kokas zis pou zanfan tape mem e ti sant enn ti marmit.
Enn zanfan ti demann pou rakont zistwar 3 ti koson dan so fason.
Apre enn ti zi ek kestard zanfan finn zwe kouk kasiet. Tou zanfan inn bien partisipe, mem Raphael kontan sa lespas-la, me paret tro long pou li, donk li ti bizin enn moman repo ki finn bien organize e ankadre par Veronique e Geraldine.
Ala prosenn kapav nou va kwi.


Anne-Marie e Veronique.
16 /08/2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code