Sorti pedagozik Ekol spesialize dan Caudan

Azordi, GroupLider ek Group ver ek 2 Animater referan ti fer enn vizit dan Art Gallery Center Caudan.Enn zoli plas,dan nouvo batiman, bien pre ar lagar Metro.Enn zoli plas bien akeyan ki vo lapenn pou
zanfan vizite.
Ansam nou finn kapav trouv e apresie talan Artist Morisien. Sa expo la ti sirtou enn omaz a tou
FrontLiners pandan konfinnman,pou konbat Covid19.
Enn Omaz a Fe Dokter Bruno Cheong. Parmi bann Artis so garson osi inn partisipe.
Diferan metod,diferan materyel,extra zoli,zanfan finn bien apresie, e finn gayn lokazion pou siyn zot
prezans , dan liv ki ti ena laba, enn zanfan inn mem fer ti smiley.
Ti enn sorti pedagozik kinn merit inpe plis prekosion , akoz pli gran lafoul, alor tou zanfan ti ena zot
mask, pou gard vizilans..
Apre nou finn mont lao,servi leskalie roulant,laba ti ena bann expo depi diferan lane ,2016,2019,avek
diferan tematik .La ankor Overviews ti extra zoli, depi lao pou get lepor.
Nou finn servi lasansir bien smart pou desann ek nou finn al dezene kot Mize Blue Penny.
Konportman top, Tou e bien ki fini bien.

Animater : Anne-Marie Joly.
Dat : 11.08.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code