Sorti Pedagozik KIDS R KIDS, Zanfan ek Paran.

Kouma nou abitie planifie nou bann sorti, sa fwa la nou finn desid pou al vizit “Rajiv Gandhi Science Center” ek bann zanfan ansam ek bann paran.
Ti enn plas bien interesan, malgre ki ena ti panse ki se pou zis bann gran me bann tipti finn pas enn bon moman laba.
Nou finn vizit partou me ena bann plas ki ti pli adapte pou zot e zot finn bien kontan.
Zot finn osi profit tou bann zwe ki ena andeor e tou zwe ena enn zistwar siantifik.
Ti bien interesan osi pou bann paran, zot finn aprann bann nouvo zafer.
Nou finn al terminn nou lazourne laplaz Trou o Biche, kot nou finn pran enn bon dezene ansam, e akoz freser, nou pa finn fer bann zanfan naze me zot finn al met zot ti lipie dan delo lamer, e nou finn fer lamars lor laplaz e fer bann zwe ek zot.
Nou finn pas enn zoli ti lazourne, ki ti bien anrisisan.
Nou les zot apresie bann zoli ti foto.

btr

btr

rbt

btr

btr

btr

btr

btr

btr

btr

btr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code