Sorti Pedagozik – Les Mirabelles, Cap Tamarin

Enn plezir pou partaz ek zot nou premie sorti pedagozik, ki nou ti fer ek bann paran e zanfan dan nou striktir.
Se nou premie sorti, depi ki gardri inn ouver so laport.
Nou finn al vizit Odyseeo, e finn al laplaz Flic en Flac.
Ena boukou se zot premie lexperyans al vizit sa lespas-la, e ti enn moman kot bann zanfan inn emerveye ek bann zanimo akwatik ki zot finn trouve. Bann paran osi inn bien kontan, ki zot finn resi pas enn bon moman avek bann zanfan ansam ek bann mis.
Apre sa, nou finn al dezene laplaz, kot Mari Zoze finn prepar enn bon dezene pou bann zanfan.
Ena enn paran ki ti amenn salad fri pou partaze ek tou zanfan ek paran.
Ti enn bien zoli moman partaz.
Apre sorti finn gagn bann zoli feedback, ena paran finn remersie nou, ki gras a nou, zot finn reysi pas enn moman an-fami.
Nou bizin dir ki nou sorti ti enn reisit.
Nou les zot apresie enn-de foto

Aurelie/Esthel
Les Mirabelles,
Cap Tamarin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code