Sorti pedagozik /lwazir Nurseri Sant Devey La Valette

Mardi le 12 Zin 2018 Sant Devey La Valette ti organiz sorti paran/zanfan/staff ek nou ti al visit “Le Morne Heritage Trust Fund” ki ansarz zer Montagn Le Morne kouma enn enn patrimwan mondial. Apre, nou ti al dezene laplaz Le Morne.

1 2

Nou finn gagn enn tre bon lakey ek gid, Misie Stephano. Li finn osi donn nou enn bon lexplikasion lor letan esklavaz. Bann paran inn bien kontan ek zot dir ki zot inn aprann boku kitsoz lor nou kiltir ek nou lidantite.
Apre dezene bann staff ti organiz 2 zwe ansam ek bann paran ek bann paran inn bien satisfe.
Ti vremem enn zoli lazourne.

3 4

Christiane Latreille
Kordinatris Sant Devey La Valette

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code