Sorti pedagozik maternel Albion

Zanfan maternel finn al visit stasion ponpie Coromandel.
Laba nou finn gagn enn bon lakey ek bann explikasion ki bien kler avek bann ponpie. Zanfan inn bien partisipe, finn reponn bann kestion ek mem finn dir nimero ponpie par zot mem. Bann ponpie finn paret etone ki nou bann ti zanfan konn tou sa detay la.
Apre zanfan inn mont dan kamion ek zot ti bien inpresione. Nou finn osi asiste a enn seans lantrennman bann fitir ponpie akot bann zanfan ti pe imit zot.
Bann zanfan ti emerveye kan zot finn trouv ponpie avek so iniform ek sertin zanfan finn mem dir ki zot ousi, zot pou vinn ponpie kan zot vinn gran.
Apre nou finn al zardin Les Salines pou dezene. Ti enn lazourne bien ris pou bann zanfan ek osi pou bann mis.
Mis Sandra

dav 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code