Sorti pedagozik stasion Meteorolozik

Fondation Pour L’enfance
Terre De Paix Special Education Needs School.

Avek enn group de 13 zanfan, nou finn al vizit stasion Meteorolozik Vacoas Lindi le 20 Mars 2023.
Kan finn rant laba, ti ena Mr Bhagwan ki finn akeir nou ek osi Mr Seebaluck ki finn gid bann zanfan. Letan ti extra bon, gro soley ki finn permet nou fer vizit bann linstriman ki ti deor.Odepar zanfan pa ti pe paret tro interese pou fer sa vizit-la, me apre zot finn inpresione par bann laparey ki ti ena laba-la: Laparey ki mezir lapli, kouma laba zot donn previzion letan, kouma zot detekte Tsunami, loraz, tranbleman-de-ter. inn trouv bann linstriman spesifik pou mezir sak sanzman ou anomali ki kapav inpakte lor nou letan dan bann ti zil. Inn aprann lor bann previzion depi satelit osi. Zot finn trouv bann ansien laparey ki ti pe servi dan lepok lontan osi. Misie-la finn explik nou an-detay kouma Moris pe gayn gro lapli. Zanfan finn poz boukou kestion.
Finalman zanfan finn extra kontan zot sorti ek dir ki zot pou kapav partaz sa avek zot bann kamarad.


Manishka.
20.03.23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code