SORTI PEDAGOZIK ZARDIN PAMPLEMOUSE

Nou bann zanfan ced Albion ti bien exite vandredi 29 Zin pou fer nou
sorti pedagozik deziem term zardin Pamplemouse.Nou bis ti bien ranpli
ek ti ena enn bon lambians. Dan zardin zot ti emerveye par lanatir ek
zot finn observ serf ek torti. Nou finn pas enn bon moman e apre dezene
nou finn zwe ti marmit ek emanoue.

Zanfan inn osi bien profit lespas lib pou galope ek zoue libreman.

Lor semin retour zot pa ti fatige ditou. Zot finn kontinie amise, sante, danse kouma zot ti fer ler pe ale, ziska ariv
lekol.

Mis Marie- Anne.

CEDAlbion

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code