Sorti pre-youth 14/12/18

Pandan vakans skoler, bann zanfan ki dan program pre-youth inn fer zot sorti pedagozik aniel pou terminn lane an-bote. Sa fwa la, nou finn al lor sit moniman Le Morne e laplaz Le Morne. Ant lanvi pou anrisir zot konesans lor lesklavaz e lanvi pou partaz seki zot kone lor sa parti nou listwar la, bann zanfan inn les zot lespri vwayaze pou fer enn retour dan lepase. Apre enn moman dan sa plas istorik la, tou dimounn inn al laplaz Le Morne pou enn ti moman detant. Tou dimoun finn pas enn bon moman. Ala inpe foto pou ilistre sa zoli lazourne ki nou finn pase ansam la.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code