Sorti rezidans dan park lwazir Gros Cailloux

Tou bann zanfan rezidans, avek zot paran dakey, inn gagn lasans al fer bann aktivite dan park lwazir Gros Cailloux. Sertin zanfan ki ena lezot frer ou ser biolozik dan lezot sant ou mem zot fami, ti invite pou pas enn bon ti moman ansam. Tou zanfan finn bien profit bann aktivite ki ti ena dan park. Ena ki finn fer kanoe ou pedalo.Bann responsab finn ankouraz e rasir bann zanfan ki ti inpe pli krintif pou fer pedalo e gras a zot soutien bann zanfan inn resi partisipe.

Presentation1Zot finn osi gagn enn sesion lor lapes e ti ena enn gran sourir lor figir sak zanfan kan zot ti resi gagn enn ti pwason.

 

Nou tenir a remersye group Axes ki finn sponsoriz sa sorti la e sa finn met bokou lazwa e soley dan leker sak zanfan.

3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code