SORTI REZIDANSIEL BRAS D’EAU, POST –LAFAYETTE

Nou ti organiz nou sorti rezidansiel avek tou nou bann zanfan rezidansiel le 1 out. Nou finn desid pou al fer enn ti randone dan National Park Bras D’eau. 

Tou bann zanfan ti akonpagne de zot mama dakey e responsab egalman. Nou finn fer enn ti lamars ki ti benefisik pou sak zanfan, zot inn santi zot bien dan enn lespas ver e natirel. zot finn kapav dekouver diferan plant, zot inn trouv zanimo kouma sinz e ti ena osi bann vie batiman ki zot inn kapav dekouver. National park Bras D’eau, ti enn zoli lexperians pou sakenn d’ant nou.

1
Par laswit nou finn diriz fer enn zoli laplaz ki trouv dan Bras D’eau mem. Ler finn ariv lamer, zanfan inn emerveye , telman emerveye ki sertin finn desid pou lapes ,lezot inn desid pou ramass kokiyaz e bann lezot finn prefer zwe football dan disab ,sertin finn prefer tou sinpleman admir bote lanatir.
Nou tou inn pass enn bien bon moman ansam avek bann zanfan e zot responsab.
Christine/ Alvina

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code