Sorti riward-lwazir spesial vakans group zonn

Pou enn premie fwa ki’nn organiz enn sorti pou zis group zonn sa finn mars ala-mervey.
Malgre ti lapli, zanfan ti finn pare pou ale. Zot finn kontan pou retrouv zot ti
kamarad, konportman top net.
Ti ena 3 tifi ek 4 garson, ankadre par mis Rebecca ek mis Anne-Marie.
Arivan lamer Pte aux Sables, letan finn les nou pas bann bon moman, naze, ramas
oursin, get gro bato, apresie ti serin zonn pe sante dan pie lakoklis.
Finn dezene ansam. Tou zanfan inn sorti depi dan lamer kan inn apele pou manze.
Kan vann inn vini, lerla tilapli inn koumans retonbe.
Ti enn bon leksperyans ki nou kapav garde ek konsolide.
26 Nov 2019.
Animmater ADS: Anne Marie Joly

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code