Sorti vakans krokodil Park pou bann tifi rezidans

Ena bokou bann plant andemik e exotik ki an-vwa disparision e bann zanimo ki pe vinn deplizanpli rar dan nou ti zil. Bann tifi finn aprann linportans preserv e konserv seki pe disparet.

Sak aksion ena so reperkision e sa nouvel zenerasion la ki plis konserne pou pas mesaz a lezot. Zwazo, reptil e mamifer ki finn vinn rar, zot ena zot listwar ki donn valer a nou ti zil. Bann tifi dan rezidans finn bien inpresione par sa bann dekouvert la. Sa sorti la finn bien sansibiliz bann zenn pou zot pli pran kont bote lanatir. Ledikasion li inportan me valer moral ek konsantizasion osi ena enn gran plas dan nou sosiete.
Par Brian Ladouceur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code