SORTI ZANFAN GROUP LIDER

Sa Lindi le 19 Desam-la lekol Spesialize Atelie Di Savwar finn organiz enn sorti pou bann group lider lane 2022.
Zanfan finn bien kontan retrouv zot bann kamarad pendan sa peryod fet-la sirtou avan nwel.
Zot ti bien exsite pou kapav profit sa gran lespas ki ena laplaz Flic en Flac-la pou kapav galoupe, marse
e get lesiel ble e osi elikopter ki ti pe pase e boukou bato.
Bann stazier Danwa, Ishaq ek Sofie, osi finn bien kontan pou trouv lazwa dan bann zanfan kan zot pe zwe ou asize pou admir peisaz.
Apre dezene lor laplaz Flic en Flac zanfan finn zwe football e volleyball.
Sa fer boukou plezir retrouv zanfan dan bann aktivite lwazir sirtou pandan vakans.
Bann animater finn apresie ek profite sa dernie sorti pou sa lane-la avek zot zanfan pou swet zot pas bann zoli moman fet avek zot pros.

Mersi

Melissa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code