SORTI ZANFAN / PARAN KIDS R KIDS.

Ti enn Mardi, e sa zour la ti special parski nou ti ena sorti avek bann zanfan ek zot paran.Bann zanfan inn bien kontan pou al vizit Mize Mahebourg ek Laplaz Blue Bay.
Kan nou ti pe al mize, nou finn pas devan lareopor e bann zanfan inn kontan kan zot inn trouv avion, spesialman enn zanfan, ki pou vwayaz dan avion biento.
Kan inn ariv mize, zot inn emerveye par enn zedo. Tou zanfan finn apros avek sa : « wow, mis, zoli ». E ti ena osi bann ansien meb kouma lili, bann maket bato, bann lezo zanimo. Bann zanfan inn koze bien, inn poz bann kestion.
Nou finn al terminn sa zoli lazourne la, laplaz Blue Bay. Ti ena enn zoli soley, bann zanfan inn zwe e inn naze.
Nou finn pas enn bien zoli moman ansam, nou les zot dekouver sa.

ESTHEL2 ESTHEL4

esthel10

ESTHEL8

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code